Stor flagspætte
længde: 23 cm.Føde: Om sommeren insekter, som lever i træer.Om vinterenfrø fra gran, fyr og hasselnødder.Unger(antal):  4 –7 hvide æg oprindelse: stor flagspættefindes over det meste af Europa og i en bred stribe gennem Asienøstpå til Stillehavet. I Danmark er der gjort ynglefundover langt det meste af landet. Arten er særlig talrig iJægersborg Dyrehave, Gribskov, Rold Skov og HøstemarkSkov. Den synes kun at mangle på helt skovløse lokalitetersom f.eks. Ærø, Anholt og Saltholm. Den foretrækkerblandskov med mange udgåede træer, i hvilke den bådefinder sin føde og laver sit redehul. Den findes dog ogsåi ren løvskov og nåleskov.